" הזוכר את העבר יבנה את העתיד "

קהילת היישוב נצרים – שהוקם בגוש קטיף – פונתה במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005. יצוין, כי הקהילה שפעלה ביישוב נצרים, התפצלה לשתי קהילות מרכזיות: האחת החליטה להתיישב בנגב הדרומי והשנייה החליטה להתיישב ולקבוע את מושבה ומרכז חייה בעיר אריאל.


מאז ועד היום עברה הקהילה משברים והתמודדויות רבות ולא פשוטות. עם זאת, קהילת נצרים באריאל בחרה לצמוח דווקא מתוך המשבר שעברה ולהתחבר לאוכלוסייה המגוונת בחברה הישראלית, ועל כן החליטה להקים גרעין תורני בעיר אריאל הפועל כבר כ 11 שנים.


הגרעין מקיים פעילות רחבה בתחומי החינוך, החברה, הרווחה, קליטת עליה, תעסוקה ותרבות תורנית בעבור כלל האוכלוסייה ההטרוגנית המתגוררת בעיר אריאל.

דילוג לתוכן